Nieuwsbrief nr. 11 – november 2019

Aan vrijwilligers, bestuur, sponsors, vrienden, belangstellenden

UITNODIGING EINDEJAARSBIJEENKOMST

 

Tijd: VRIJDAG 13 DECEMBER 2019 van 16.30 – 18.00 uur
Plaats: Theehuis de Boskamp (begraafplaats de Boskamp tegenover de vijver)

WIJ ZIEN UW KOMST VAN HARTE TEGEMOET


Voor u ligt een 11de editie van de nieuwsbrief van theehuis de Boskamp. Deze keer met voorop de uitnodiging voor onze eindejaarsbijeenkomst. Als bestuur stellen we het namelijk erg op prijs om u als vrijwilliger, sponsor, vriend of belangstellende te ontmoeten. Natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje.

Terugkijkend op 2019 blijft het een ontroerend jaar. Op 5 april j.l overleed Coos Koopal aan een hersenbloeding. Coos is als bouwkundig adviseur nauw betrokken geweest bij de verbouw van het pand. Ook daarna liet hij zich geregeld zien. Daarnaast is onze vrijwilliger Didy van Kampen op 28 september plotseling overleden. We missen hen beide, persoonlijk en ook in het theehuis.

Er is uitgebreid stil gestaan bij het verlies van beiden. Het theehuis bleef open en ontving haar gasten. Onderling hebben vrijwilligers steun gezocht bij elkaar, wat als hartverwarmend werd ervaren.

De groep is inmiddels uitgebreid met Jenny Huizinga en Kristien Beneder. We zijn erg blij met hun komst.

Mededelingen van het bestuur:
Onze penningmeester kreeg complimenten voor de wijze waarop inzicht in de cijfers werd verschaft. We kunnen vaststellen dat het theehuis financieel gezond is.

Het theehuis mag niet onderverhuren! Mocht er een vraag zijn van buiten om de ruimte te gebruiken dan graag overleg met het bestuur! Een vrije gift is natuurlijk altijd welkom!

Arnold Ritsema is onze klusjesman. We zijn erg blij met hem. Hij heeft de sponsorborden op een betere plek gehangen, het hang en- en sluitwerk nagekeken van de deuren en de stoepborden gerepareerd. Ook de prachtige lamp boven de tafel brandt en kan zelfs gedimd aan.

Café Naderhand
Er ligt een initiatief om samen met Humanitas themabijeenkomsten te houden in het theehuis. Zoals bijvoorbeeld in Leiden. https://nabestaandencafeleiden.nl/. Er zijn gesprekken gaande met Humanitas Assen.

Als het café er is, kunnen we met moederdag bijv bloemstukjes maken ism een plaatselijke bloemist.Of bijeenkomsten houden met een thema waar een spreker wordt uitgenodigd.

Het zou mooi zijn als de eerste 2 bijeenkomsten in het vroege voorjaar van 2020 kunnen starten.

Alom Gedenken
Op zondag 27 oktober werd voor de 11de maal op de begraafplaats de Boskamp het Alom Gedenken gehouden.

“Samen herdenken, samen gedenken in een bijzondere omgeving. Samen stilstaan bij overleden dierbaren, op de schaars verlichte begraafplaats “De Boskamp” te Assen”.
www.alom-gedenken.nl

Er waren dit jaar ruim 500 bezoekers. Het theehuis speelt hierin een grote rol. Er stond een marktkraam voor het theehuis en Jaap de Jonge speelde muziek en zong. Het thema dit jaar was: ’Zolang ik je naam noem”.

Ondersteuning vrijwilligers inzake rouw en verlies
Voordat het theehuis een eigen ruimte had, heeft deze ondersteuning regelmatig plaats gehad in het WZA. Op zaterdag 2 november werd dit opgepakt door Thea en Wil, beide vrijwillliger bij het theehuis en rouwtherapeuten. Het was een fijne bijeenkomst. Er is afgesproken om 2 x per jaar bij elkaar te komen.

Verdere wetenswaardigheden

  • Het afgelopen jaar heeft theehuis de Boskamp een bedrag van € 373,93 ontvangen van de RABO clubkas Campagne.
  • Op dit moment zijn we met 19 vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen. Er zijn het afgelopen jaar enkele gastvrouwen gestopt.
  • Onderstaande flyers zijn inmiddels verspreid onder uitvaartverzorgers, steenhouwerijen, huisartsen en kerken. Ook in 2020 gaan we verder met het verspreiden van folders, het uitnodigen van bezoekers van de begraafplaats om een kopje koffie te komen te drinken en kennis te maken. Door daarnaast themabijeenkomsten te organiseren hopen en wensen we dat het theehuis door nog meer mensen kan worden bezocht.
  • Het blijft een prachtige plek om tot jezelf te komen, een kopje koffie of thee te drinken, iets te lezen, te luisteren of te delen.

Bestuur en vrijwilligers van Theehuis de Boskamp wensen u een goed, gezond en hoopvol 2020 toe.


STICHTING THEEHUIS DE BOSKAMP

info@theehuisdeboskamp.nlwww.theehuisdeboskamp.nl
KvK: 55965059 • bank: NL37 RABO 0172 0744 79
RSIN 8519 24 992

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/theehuisdeboskamp/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.