Nieuwsbrief nr. 9 – december 2017

Aan het einde van het jaar 2017 willen we met u terugkijken naar het afgelopen jaar. In oktober 2016 werd het Theehuis officieel geopend door wethouder Ruud Wiersema. Daarna was het Theehuis ieder weekend geopend voor bezoekers.

De openingstijden zijn wel wat veranderd. De afwezigheid van vrijwilligers wegens vakantie, langdurige ziekte en vertrek gaf reden om tijdens de zomer over te gaan op nieuwe tijden. Tijdens de vergadering met bestuur en vrijwilligers in september werd er gezamenlijk besloten de openingstijden van 13.00-16.00 uur voorlopig zo te houden.

Terras

Tijdens de zomer werd ook het nieuwe terras en twee banken in gebruik genomen. De vrolijke stoelen en parasols nodigen bezoekers uit om plaats te nemen en wat te gebruiken.

’s Winters blijkt de drempel om binnen te stappen wat groter. Het wachten is nu op een betere bewegwijzering op de begraafplaats en wat meer publiciteit. Vaste bezoekers hebben hun weg wel gevonden. Daarnaast zijn er al een aantal keren groepen geweest die in besloten kring gebruik hebben gemaakt van het Theehuis.

Excursie

Op 13 oktober jl. heeft Allart Bouw onze vrijwilligers rondgeleid over de begraafplaats. Het was een mooie tocht met veel wetenswaardigheden. Gasten krijgen nu een antwoord op de vraag naar bijvoorbeeld het Armeens monument of de plek waar de Molukse kapers begraven liggen. Een verslag met foto’s is binnenkort in het Theehuis te bekijken.

Alom Gedenken 2017

Tijdens Alom Gedenken op 29 oktober jl. werd het Theehuis druk bezocht. Binnen speelde een harpiste, buiten bij het kraampje vonden er bijzondere ontmoetingen plaats en werd er koffie of thee geschonken. Vele vrijwilligers waren hierbij aanwezig.

Troostwandelingen

Vanaf januari 2018 start op iedere eerste zondag van de maand om 13.00 uur een wandeling (duur ongeveer een uur) voor mensen die een dierbare verloren hebben.

Tijdens de wandeling is er naast uitwisseling van verhalen, gedachtes en ervaringen ook ruimte voor stilte, een moment met anderen en voor jezelf. De energie van de natuur en het buiten zijn helpt om de verbinding met jezelf en de ander te maken.

De wandeling start en eindigt bij Theehuis De Boskamp op begraafplaats De Boskamp, waar ook gelegenheid is met elkaar een kop koffie of thee te drinken.

Verdere wetenswaardigheden

  • Het afgelopen jaar heeft Theehuis de Boskamp een bedrag van € 344,52 ontvangen van de RABO clubkas Campagne.
  • Sinds de zomer van 2016 konden we gebruik maken van gratis bloemen, geschonken door Anja’s Bloemen. Op 15 november heeft Anja haar zaak noodgedrongen moeten stoppen.
  • In januari 2018 staat Theehuis de Boskamp vermeld in het lifestylemagazine Noorderland. We zijn benieuwd!
  • Op dit moment zijn we met 23 vrijwilligers. Er hebben het afgelopen jaar enkele wisselingen plaatsgevonden.
  • Het Theehuis was ook aanwezig op de Troost-dag in de Hertenkamp in Assen op 13 mei jl. Dit werd georganiseerd door Achaat uitvaartverzorging.
  • Traditiegetrouw hebben we dit jaar 2 x vergaderd als bestuur met onze vrijwilligers. Het bestuur kwam daarnaast 3 x bij elkaar. De eindejaarbijeenkomst werd gehouden op zaterdag16 december in het Theehuis.

Bestuur en vrijwilligers van Theehuis de Boskamp wensen u een goed, gezond en hoopvol 2018 toe.


Colofon

De deuren wagenwijd open voor de gasten op deze eerste try-out van 2013. Stichting Theehuis de Boskamp

Website: www.theehuisdeboskamp.nl
Volg ons ook op Facebook!

Contact:
Mevr. M. Komen-Huizer
Arthur van Schendellaan 16
9405 AV Assen
E-mailadres: secretaris@theehuisdeboskamp.nl

Giften zijn welkom op IBAN NL37 RABO 0172 0744 79 t.n.v. Stichting Theehuis De Boskamp Assen. De Stichting heeft de ANBI-status (goede-doelenstatus) waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

De Stichting Theehuis De Boskamp Assen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55965059. Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 8519 24 992.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.